Dla nauczycieli › Jak przystąpić do programu › Dla rodziców ›

Dwujęzyczne Dzieci

Uniwersalny Kurs

Na przestrzeni blisko dwudziestu lat pracy twórczej i pedagogicznej Claire Selby dokonała prawdziwej rewolucji w podejściu do nauczania języka angielskiego. Zainspirowana wychowaniem w dwujęzyczności własnych dzieci z językiem polskim i angielskim przygotowała system kompleksowego wsparcia nabywania przez dzieci angielskiego w najbardziej naturalny, kontekstowy sposób. System integruje nauczycieli wychowania przedszkolnego, anglistów i rodziców przewidując dla wszystkich odpowiednią rolę i wyposażając w odpowiednią wiedzę i narzędzia.

Kliknij na ikonę, aby przejść do opisu produktu.

Główni partnerzy i patroni
Patronat honorowy