Program konferencji Zarejestruj się!

Program Konferencji:

 • 12.30 - 12.50
  Powszechna dwujęzyczność z językiem angielskim jako konieczny kierunek rozwoju społeczeństw, w tym państw członkowskich UE
  Adam Kułach
 • 12.50 - 13.15
  Dwujęzyczność w okresie wczesnodziecięcym - w teorii i praktyce
  Prof. UW dr hab. Magdalena Olpińska-Szkiełko
 • 13.15 - 13.45
  Jak opiekunowie w żłobku lub klubie dziecięcym mogą wspierać najmłodsze dzieci w wychowaniu w dwujęzyczności - narzędzia w codziennej praktyce.
  Claire Selby
 • 13:15 – 13:45
  Instytucjonalne wsparcie rozwoju żłobków i klubów dziecięcych
  Ewa Myka
 • 13:45 – 14:00
  Podsumowanie i zakończenie konferencji.

Prelegenci:

Adam Kułach
Dyplomata z ponad 27 letnim doświadczeniem. Ambasador – Szef Delegatur Unii Europejskiej w Rijadzie (akredytowany w Arabii Saudyjskiej oraz 5 innych państwach regionu 2012-2016 i w Dżibuti 2016-2019. Wcześniej Kierownik Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Trypolisie 1993-1999, a także Ambasador RP w Arabii Saudyjskiej, Omanie i krótko w Jemenie 2004-2010. W Centrali MSZ m.in. Zastępca Dyrektora i Dyrektor Departamentu Afryki i Bliskiego Wschodu oraz Pełnomocnik Ministra Spraw Zagranicznych ds. Afryki Północnej 2010-2012. Obecnie Ambasador Międzynarodowego Programu Powszechnej Dwujęzyczności „Bilingual Future”, członek zespołu Doradców Dyplomatycznych KIG, konsultant/doradca ds. międzynarodowych w sektorze prywatnym i wykładowca.

Claire Selby
Claire Selby jest najwyższej klasy specjalistą w zakresie nauczania języka angielskiego, twórczynią unikatowej metody i autorką programów edukacyjnych dla najmłodszych.
Stworzony przez nią Spiral Language System promuje naukę dwujęzyczną, czego najlepszym przykładem jest Uniwersalny Kurs dla Przedszkoli - wyjątkowa propozycja dla dzieci w wieku przedszkolnym. Zdobywczyni wielu nagród międzynarodowych, była też trzykrotnie nominowana do nagrody ELTons, przyznawanej przez British Council w uznaniu najbardziej nowatorskich i oryginalnych rozwiązań w dziedzinie nauczania języka angielskiego. Jako autorka i kompozytorka ma w swoim dorobku szeroki zakres materiałów edukacyjnych. Tworzyła kursy dla własnej firmy, Yellow House English, oraz dla innych wydawców specjalizujących się w nauczaniu cudzoziemców języka angielskiego: "Hippo and Friends" dla Cambridge University Press, "Oxford Playtime" dla Oxford University Press, "Phonics Wonderland" i "Phonics Superland" dla FLTRP, "Little Red Dragon" (musical i kurs) dla Harper Collins. Poza tym napisała ponad 100 różnych czytanek dla początkujących. Swoją metodę nauczania języka przedstawiła też w innych książkach: "How to Help Your Class Learn English", "How to Help Your Child Learn English" oraz w opowieści o życiu młodej, dwujęzycznej rodziny poza granicami własnego kraju - "Waking up in Warsaw".

Magdalena Olpińska-Szkiełko
Absolwentka Instytutu Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego. W roku 2000 uzyskała stopień doktora nauk humanistycznych na podstawie rozprawy pt. „Bilinguale Kindererziehung. Ein Konzept für den polnischen Kindergarten” (Wychowanie dwujęzyczne. Koncepcja dla polskiego przedszkola). W roku 2009 uzyskała stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa na podstawie monografii „Nauczanie dwujęzyczne w świetle badań koncepcji glottodydaktycznych”. Od 2019 r. jest profesorem Uniwersytetu Warszawskiego. Obecnie jest Dziekanem Wydziału Lingwistyki Stosowanej, jest także Kierownikiem Zakładu Teorii Języków i Akwizycji Językowej w Instytucie Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej na WLS UW. Zainteresowania naukowe: glottodydaktyka, w szczególności zagadnienia dwujęzyczności oraz wychowania dwujęzycznego i edukacji dwujęzycznej; translatoryka oraz badania nad językami specjalistycznymi, w szczególności tłumaczenie tekstów specjalistycznych z dziedziny prawa i ekonomii.

Ewa Myka – Zaprawa
Dyrektor handlowy Moje Bambino. Z wykształcenia pedagog, doświadczenie zdobywała jako manager. Absolwentka Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Studiów Podyplomowych „Zarządzanie dla Menedżerów Sprzedaży” na Uniwersytecie Warszawskim. W firmie Moje Bambino odpowiada za politykę handlową i zarządza 70 – osobowym zespołem przeszkolonych Konsultantów, zajmujących się doradztwem przy wyborze mebli, pomocy dydaktycznych, asortymentu pod projekty. Opracowuje strategię i plany sprzedaży oraz nadzoruje ich realizację. Aktywnie uczestniczy w doborze asortymentu do oferty katalogowej Moje Bambino. Jest wnikliwą obserwatorką zmian i trendów i dba o utrzymanie edukacyjnego oraz innowacyjnego przeznaczenia oferty Moje Bambino.

Zarejestruj się na konferencję.
Podaj swoje dane