Dla nauczycieli › Jak przystąpić do programu › Dla rodziców ›

Dwujęzyczne Dzieci

Placówki uczestniczące w Programie

Placówki Partnerskie, Patronackie i Eksperckie Programu „Dwujęzyczne Dzieci” to lokalne centra powszechnego wychowania w dwujęzyczności. Są nie tylko miejscem, gdzie w sposób wzorcowy realizowany jest Program, ale również aktywnie uczestniczą w jego wdrażaniu i rozwijaniu. Proces ten dokonuje się m.in. dzięki współpracy metodycznej z autorką Claire Selby poprzez centrum koordynacji Programu.

Przykładem Palcówki Eksperckiej jest Kraina Marzeń w Opolu – www.kraina-marzen.pl
W tym żłobku i przedszkolu w niecały rok udało się kompleksowo wdrożyć system wychowania w dwujęzyczności, co stało się przedmiotem następujących prac naukowych:

Główni partnerzy i patroni
Patronat honorowy