Dla nauczycieli › Jak przystąpić do programu › Dla rodziców ›

Dwujęzyczne Dzieci
 • Dwujęzycze Dzieci
 • Dwujęzycze Dzieci
 • Dwujęzycze Dzieci
 • Dwujęzycze Dzieci
 • Misja, korzyści, metoda

  Program Powszechnej Dwujęzyczności „Dwujęzyczne Dzieci” ma na celu wprowadzanie dziecka w świat języka angielskiego równolegle do języka polskiego tak, aby angielski nigdy nie stał się dla niego językiem obcym.

  Misja, korzyści, metoda czytaj dalej »
 • Baby Beetles
  dla dzieci 0-4 lat

  Początkiem przygody z językiem angielskim jest serial Baby Beetles, przeznaczony dla dzieci do 4 roku życia. Dzieci uwielbiają opowieści o sympatycznych żuczkach, pełne humoru i melodyjnych piosenek.

  Baby Beetles<br/>dla dzieci 0-4 lat czytaj dalej »
 • Tom and Keri
  dla dzieci od 3 lat

  Kontynuacją nauki dla dzieci w wieku od 3 lat jest Tom & Keri. Niesamowite przygody uroczego misia, rezolutnej lali i ich przyjaciół wprowadzają 500 nowych słów i zwrotów.

  Tom and Keri <br/>dla dzieci od 3 lat czytaj dalej »
 • Przewodniki
  dla rodziców i nauczycieli

  Metodycznym ukoronowaniem programu „Dwujęzyczne Dzieci” są dwie komplementarne książki – jedna dla rodziców, a druga dla nauczycieli.

  Przewodniki<br/>dla rodziców i nauczycieli czytaj dalej »

Uniwersalny Kurs

Na przestrzeni blisko dwudziestu lat pracy twórczej i pedagogicznej Claire Selby dokonała prawdziwej rewolucji w podejściu do nauczania języka angielskiego. Zainspirowana wychowaniem w dwujęzyczności własnych dzieci z językiem polskim i angielskim przygotowała system kompleksowego wsparcia nabywania przez dzieci angielskiego w najbardziej naturalny, kontekstowy sposób. System integruje nauczycieli wychowania przedszkolnego, anglistów i rodziców przewidując dla wszystkich odpowiednią rolę i wyposażając w odpowiednią wiedzę i narzędzia.

Kliknij na ikonę, aby przejść do opisu produktu.

 • Questions
  Icon play
 • Baby Beetles
  Icon play
 • Tom and Keri
  Icon play

Misja, korzyści, metoda

MISJA

Naszą misją jest powszechne, codzienne, równoległe do języka ojczystego nauczanie angielskiego od urodzenia – tak w domu, jak i żłobku czy przedszkolu. Dwujęzyczność to nasz cel, który rozumiemy zarówno indywidualnie – jako inwestycję tu i teraz w rozwój każdego dziecka, jak i społecznie – jako nowej jakości fundament dla polskiej gospodarki, ekonomii i polityki społecznej. Innymi słowy z powszechną dwujęzycznością wiąże się prawdziwa zmiana standardów, na której wszyscy w przyszłości skorzystamy.

Do uczestnictwa w programie zapraszamy wszystkich, którzy rozumieją potrzebę dokonania przełomu w tym zakresie: od władz różnych szczebli poczynając, a kończąc na dyrekcjach i radach rodziców w zarówno niepublicznych, jak i publicznych żłobkach i przedszkolach. Według nas, z jednej strony dom, a z drugiej żłobek, przedszkole, czy na wyższym etapie – szkoła muszą tworzyć drużynę, aby wspólnie prowadzić dzieci wprost do sukcesu!

KORZYŚCI

Prócz samych umiejętności językowych dwujęzyczność wiąże się z licznymi korzyściami dla intelektu, psychiki i zdrowia dziecka. Mózg otrzymuje zdrową dawkę treningu, a przy tym wiedzę i umiejętności, które na tym etapie rozwoju utrwalają się nadzwyczaj szybko i efektywnie.

Bilingwizm m.in. poprawia koncentrację, wpływa na lepszą podzielność uwagi oraz pamięć (semantyczną i epizodyczną), pogłębia wrażliwość kulturową i społeczną, rozwija zdolności analityczne i empatyczne. Dwujęzyczne dzieci, a później dorośli osiągają lepsze wyniki w nauce, mają większe możliwości adaptacji społecznej i kulturowej. Cechuje ich wyższa pozycja społeczna i materialna oraz – co chyba najważniejsze – lepsze zdrowie. Warto podkreślić, iż dwujęzyczność opóźnia o 5-6 lat skutki chorób Alzheimera i Parkinsona.

Korzyści wynikające z powszechnej znajomości języka angielskiego są bezdyskusyjne. W skali kraju zyska zarówno gospodarka, jak ekonomia m.in. poprzez swobodne poruszanie się Polaków w strukturach biznesowych na całym świecie, wzrost inwestycji zagranicznych w Polsce związanych ze znajomością uniwersalnego języka (globalne korporacje, zdalna obsługa klienta, etc.) a także większy, bardziej aktywny i efektywny udział Polaków w międzynarodowym życiu naukowym, politycznym i kulturalnym.

METODA

Język ojczysty poznajemy jeszcze w okresie prenatalnym; słysząc dochodzące z otoczenia dźwięki, oswajamy się z nimi, a następnie przyswajamy, by w końcu zacząć z tych zasobów stopniowo czynnie korzystać. Jak dowiodły badania naukowe, dziecko może równolegle oswajać i przyswajać dwa albo nawet trzy języki i to z całym bogactwem naszkicowanych powyżej dodatkowych korzyści.

Program Powszechnej Dwujęzyczności wykorzystuje pierwszą na świecie, przełomową, ale jednocześnie najbardziej ze wszystkich naturalną metodę przyswajania języka angielskiego we wczesnym dzieciństwie równolegle do języka ojczystego. Jest to specjalnie wykreowany świat bohaterów, piosenek, filmów animowanych oraz przygotowanych na tej podstawie zabaw językowo-muzyczno-ruchowych zarówno indywidualnych, jak i grupowych.

Wszystko zostało metodycznie zaplanowane od urodzenia aż do szóstego roku życia. Specjalnie przygotowane dwie serie edukacyjne: „Baby Beetles” (wiek 0-4), „Tom and Keri” (wiek 3-6) w formie spirali językowej wprowadzają rozpoznawane i rozumiane w kontekście słowa i zwroty dostosowując wszystko do typowych dla dziecka w danym wieku możliwości i zainteresowań. Dzięki temu język angielski nigdy nie staje się dla dziecka językiem obcym.

AUTOR

Autorką tej opisanej powyżej koncepcji jest światowej sławy lingwistka – Claire Selby, która od kilkunastu lat tworzy materiały – zarówno teksty jak i muzykę – do nauki angielskiego dla najmłodszych.

Jest autorką pełnych kursów szkolnych wydawanych przez Cambridge University Press, Oxford University Press i Foreign Language and Research Press (Chiny). Pracuje również jako doradca BBC Worldwide w zakresie dziecięcej edukacji językowej. Na drodze długoletnich badań i doświadczeń wypracowała unikalną metodę nauczania – Spiral Language System (SPIRAL = Sounds, Pictures, Interest, Repetition, Actions, Links).

Wykorzystuje w niej naturalne dla wieku właściwości i mechanizmy przyswajania wiedzy i rozwijania umiejętności. Nauka tym systemem gwarantuje znakomite rezultaty – pozwala poznawać język poprzez zabawę w sposób możliwie najbardziej efektywny. Za swoją twórczość otrzymała m.in. następujące nagrody: „Świat Przyjazny Dziecku” – wyróżnienie w konkursie na najlepszy produkt edukacyjny dla dzieci organizowanym przez Komitet Ochrony Praw Dziecka (2004), Nagroda Komitetu Olimpijskiego w Pekinie za piosenkę olimpijską, wyróżnienie w Cannes dla serialu Tom and Keri przyznane przez Dziecięce Jury (MipJunior 2012), trzy wyróżnienia British Council za publikacje związane z nauczaniem dzieci języka angielskiego.

SPECJALIŚCI NA TEMAT PROGRAMU

Dr hab. Magdalena Olpińska-Szkiełko, Wydział Lingwistyki Stosowanej Uniwersytet Warszawski

W pierwszych latach życia dziecka zachodzą wszystkie najważniejsze procesy akwizycji językowej. W okresie tym – zwanym okresem szczególnej wrażliwości językowej – „działają” specyficzne „mechanizmy przyswajania języka”, dzięki którym mózg dziecka efektywnie gromadzi, przetwarza i organizuje informacje językowe. I to w tym okresie istnieją najbardziej sprzyjające warunki także dla rozwoju kolejnego, czy kolejnych języków.

Dzisiaj nikt już nie poddaje w wątpliwość, że zdolność nabywania języka/języków jest cechą człowiekowi wrodzoną. Istnienie wrodzonego wyposażenia językowego nie wystarcza jednak do tego, aby dziecko nauczyło się mówić (świadczą o tym tragiczne przypadki „wilczych dzieci”). W procesie rozwoju językowego decydującą rolę odgrywa środowisko dziecka, które dostarcza mu bodźców do rozwoju. Im lepszej jakości są owe bodźce, tym sprawniej przebiega rozwój językowy.

W sprzyjających warunkach dla rozwoju obydwu języków, szczególnie w przypadku, kiedy rodzina i dalsze otoczenie dziecka, a także samo dziecko, posiada pozytywne nastawienie do dwujęzyczności, do obu języków i kultur, każde dziecko, niezależnie od swych predyspozycji, czy tzw. „zdolności językowych”, może osiągnąć poziom dwujęzyczności funkcjonalnej, a nawet rozwinąć pełną, zrównoważoną kompetencję bilingwalną.

Jednakże na dwujęzyczność należy spoglądać nie tylko przez pryzmat wysokiej kompetencji w zakresie drugiego języka. Dwujęzyczność może i powinna być rozumiana i rozpatrywana jako swoista inwestycja w dobrą przyszłość dziecka, jako proces, który niezależnie od swojego końcowego wyniku, ma bardzo pozytywne skutki dla dziecięcego rozwoju. Bowiem wczesny intensywny kontakt z drugim językiem w sytuacji, w której dzieci w wieku przedszkolnym w swoim kraju ojczystym rozpoczynają naukę tego języka:

 • bardzo korzystnie wpływa na rozwój ich pierwszego języka;
 • wpływa pozytywnie także na ich rozwój poznawczy (rozwój myślenia);
 • stwarza dobre podstawy nabywania w przyszłości kolejnych języków;
 • przyczynia się do rozwoju otwartych postaw społecznych dzieci, ich otwartości i tolerancji wobec różnych społeczności i kultur – jednym słowem cech, które w dzisiejszym świecie należą do najważniejszych i najcenniejszych wartości edukacyjnych.

Aby wczesne nauczanie języka drugiego odniosło pożądane skutki, muszą znaleźć w nim zastosowanie podstawowe zasady wychowania dwujęzycznego, wśród których można wymienić m. in.:

 • połączenie działania językowego i nie-językowego, czyli uwzględnienie dziecięcej potrzeby i zdolności uczenia się poprzez własną aktywność, rozwiązywanie problemów i zabawę, umożliwienie właściwego dzieciom uczenia się wszystkimi zmysłami i całym ciałem;
 • autentyczność wypowiedzi formułowanych w drugim języku, czyli użycie ich w funkcji środka komunikacji, interakcji i reprezentacji wiedzy, a jednocześnie dostosowanie stopnia trudności wypowiedzi do możliwości poznawczych dzieci;
 • tworzenie kontekstu sytuacyjnego dla użycia drugiego języka i prezentowanie form językowych zawsze w sytuacjach w pełni zrozumiałych dla dzieci, tak aby miały one możliwość samodzielnego rekonstruowania ich znaczenia;
 • ustną interakcję między osobami dorosłymi i dziećmi – rozwijanie najpierw sprawności ustnych – rozumienia wypowiedzi i mówienia – początkowo naśladowczego, później także kreatywnego, a jednocześnie koncentrację na treści, a nie na formie wypowiedzi;
 • szerokie wykorzystanie elementów muzycznych i fantazyjnych oraz stworzenie dzieciom możliwości doświadczenia i poznania świata poprzez spotkanie z drugim językiem i drugą kulturą.

Materiały dydaktyczne Międzynarodowego Programu Powszechnej Dwujęzyczności doskonale realizują te zasady.

Baby Beetles

Ten kurs jest z założenia pierwszym etapem na drodze ku dwujęzycznej przyszłości. Adresowany jest przede wszystkim do dzieci w wieku od 0 do 4. roku życia, ale oczywiście mogą korzystać z niego także dzieci starsze, o ile wcześniej nie miały kontaktu z angielskim i używane tam formy językowe nie będą dla nich zbyt proste.

Bohaterami są sympatyczne żuczki i ich melodyjne piosenki. Dzięki nim dziecko poznaje ponad 160 angielskich słów i zwrotów. Seria składa się z 40 filmów i 40 piosenek, których dziecko może słuchać od pierwszych chwil życia.

Kurs zbudowany jest z 4 części. Każda z nich reprezentowana jest przez innego bohatera, który przedstawia inną sferę dziecięcego świata, a co za tym idzie – słownictwo. Zoom, Ring Ring, Splish Splash i Tick Tock to grupa przyjaciół o odmiennych charakterach i zainteresowaniach. Dzięki nim dziecko oswaja się z różnymi sytuacjami przyswajając określone słownictwo, ale także uczy się wielu innych rzeczy jak np. odpowiednich zachowań w różnych okolicznościach.

Kluczową rolę w nauczaniu odgrywają specjalnie skomponowane piosenki. Odpowiednie połączenie tekstu z muzyką ułatwia zapamiętywanie i powtarzanie, pomaga w wykształceniu się odpowiednich nawyków wymowy i zwyczajnie sprawia przyjemność. Piosenki nie są tłumaczone na język polski – znaczenie i sens wynikają z kontekstu animacji, co pozwala na równoległe budowanie kompetencji w obu językach.

Co szczególnie istotne – seria „Baby Beetles” jest tak skonstruowana, że zarówno opiekunowie w placówkach, jak i rodzice w domu nie muszą znać języka angielskiego, aby pomagać dzieciom w procesie edukacji. Co więcej – mogą uczyć się razem z dziećmi.

W żłobku, przedszkolu, klubie mam czy malucha dzieci powinny obcować z materiałami audio oraz wideo. Zarówno w sposób czynny – np. poprzez zabawy ruchowe ilustrujące treść piosenki, jak i bierny – słuchanie przy zabawie klockami, rysowaniu, etc. Po pewnym czasie można też spróbować skorzystać z wersji instrumentalnej piosenek i zachęcić dzieci do śpiewania bez pomocy dzieci angielskich. Jeżeli w grupie znajdą się chętni, to oczywiście należy umożliwić im także śpiewanie solo i oczywiście nagrodzić odwagę.

Przygotowaliśmy specjalny podręcznik zawierający cenne porady metodyczne i praktyczne przykłady działań. W domu zaś przede wszystkim zalecamy kontakt z materiałami wideo, co nie znaczy, że dzieci nie powinny bawić się w Baby Beetles z rodzicami również przy płytach audio, albo nucąc piosenki na przykład na spacerach, czy w czasie jazdy samochodem. Rodzice – podobnie jak opiekunowie na zajęciach grupowych – otrzymują wskazówki jak używać materiałów, tzn. proponowane są zarówno wspólne zabawy, jaki i przede wszystkim wspólne oglądanie, czy słuchanie płyt. Częścią pakietu domowego są także uwielbiane przez dzieci kolorowanki.

Materiały przeznaczone do nauki w domu i w instytucji celowo się różnią. Zostały pogrupowane tak, aby wzajemnie się uzupełniały i sprzyjały współpracy miedzy domem a instytucją.

Cały system domowo-placówkowy Baby Beetles wspomagający wychowanie w dwujęzyczności składa się z:
– zestawów dla nauczyciela https://sklep.yellowhouseenglish.com/pages/bb
– zestawów do domu https://sklep.yellowhouseenglish.com/collections/baby-beetles-poziom-poczatkowy-zestawy-do-domu

Tom and Keri

To serial animowany do nauki angielskiego stworzony specjalnie z myślą o dzieciach w wieku przedszkolnym (3-6). Śledząc przygody bohaterów przedstawione w atrakcyjny, prosty sposób, dzieci bez trudu, całkiem naturalnie przyswajają nowy język. Zapoznają się z podstawowym, dostosowanym do wieku słownictwem i strukturami gramatycznymi. Program daje im szansę opanowania 500 wyrazów i zwrotów angielskich.

Serial składa się z 26 odcinków. Każdy odcinek ma inny temat i stanowi odrębną opowieść. Tak jak w przypadku Baby Beetles szczególnie ważną rolę odgrywają w tym programie specjalnie napisane na potrzeby nauki języka i przetestowane wcześniej piosenki i rymowanki (w liczbie ponad 50). Maluchy z łatwością je śpiewają i zapamiętują.

Aby uzyskać możliwie najlepsze rezultaty, poszczególne odcinki powinny być odtwarzane i prezentowane we właściwej kolejności. Zawarty w nich materiał leksykalny i gramatyczny został zakomponowany w sposób metodyczny, zakładający stopniowe przyswajanie i utrwalanie wiedzy i umiejętności. Na końcu każdego odcinka są lekcje wymowy kluczowego zestawu słów i zwrotów przygotowane w atrakcyjnej formie.

Cały system domowo-placówkowy Tom and Keri wspomagający wychowanie w dwujęzyczności składa się z części A – dla dzieci młodszych i B – dla dzieci starszych.
– zestawy dla nauczyciela https://sklep.yellowhouseenglish.com/pages/zestawy-kursu-dla-nauczyciela
– zestawy do domu https://sklep.yellowhouseenglish.com/pages/zestawy-kursu-do-domu

Przewodnik dla rodziców i nauczycieli

Metodycznym ukoronowaniem programu „Dwujęzyczne Dzieci są dwie komplementarne książki – jedna dla rodziców, a druga dla nauczycieli.

Przewodnik dla rodziców i nauczycieli

W przewodniku dla rodziców Claire Selby zdradza tajniki efektywnej nauki angielskiego i radzi, jak najlepiej pomóc dzieciom w opanowaniu języka. W książce znajduje się wiele cennych rad i wskazówek. Między innymi:

 • Kiedy rozpocząć z dzieckiem naukę drugiego języka
 • Jak zachęcać i wspierać malucha w nauce
 • Jak dobierać materiały do nauki języka w domu
 • Jakich efektów oczekiwać na kolejnych etach nauki
 • W jaki sposób uzupełniać w domu naukę języka w szkole

Przewodnik dla nauczycieli składa się z trzech zasadniczych części:

 • Cześć I W jakich sytuacjach dzieci uczą się najlepiej – przedstawia dotychczasowe metody nauczania, wyniki najnowszych badań, a także autorski program Claire Sleby: Spiralny System Nauki Języka
 • Cześć II Planowanie i struktura – mówi o tym, jak przygotować lekcje, by nauczanie stało się jeszcze skuteczniejsze
 • Część III Zawiera praktyczne wskazówki odnoszące się do wyboru i wykorzystywania materiałów lekcyjnych, w tym wszelkiego rodzaju pomocy dydaktyczne – od fiszek po tablice interaktywne.

Przewodnik dla nauczycieli jest częścią zestawów dla nauczycieli, a Przewodnik dla rodziców jest częścią zestawów domowych.

Placówki uczestniczące w Programie

Placówki Partnerskie, Patronackie i Eksperckie Programu „Dwujęzyczne Dzieci” to lokalne centra powszechnego wychowania w dwujęzyczności. Są nie tylko miejscem, gdzie w sposób wzorcowy realizowany jest Program, ale również aktywnie uczestniczą w jego wdrażaniu i rozwijaniu. Proces ten dokonuje się m.in. dzięki współpracy metodycznej z autorką Claire Selby poprzez centrum koordynacji Programu.

Przykładem Palcówki Eksperckiej jest Kraina Marzeń w Opolu – www.kraina-marzen.pl
W tym żłobku i przedszkolu w niecały rok udało się kompleksowo wdrożyć system wychowania w dwujęzyczności, co stało się przedmiotem następujących prac naukowych:

1. Liliana Cieślar – Dwujęzyczność od niemowlęctwa. Autorski projekt wprowadzania nauki języka angielskiego w Żłobku i Przedszkolu Kraina Marzeń w Opolu;
Promotor:
dr Marek Lotko – pobierz PDF


2. Dagmara Kukułka – Claire Selby’s method for teaching English to very young learners on the basis of Nursery School Kraina Marzeń in Opole
Supervisor:
Małgorzata Adams-Tukiendorf, PhD – pobierz PDF


Formy współpracy

Podstawowa forma uczestnictwa w Międzynarodowym Programie Powszechnej Dwujęzyczności potwierdzona odpowiednim certyfikatem. W tym przypadku placówka korzysta z materiałów codziennie (co najmniej z wersji standard), ma prawo do bezpłatnych konsultacji merytorycznych z koordynatorem Programu (mail, telefon, skype, w miarę możliwości wizyta) i zamówienia w promocyjnych cenach indywidualnych szkoleń metodycznych przeprowadzanych przez metodyka Programu. Placówka ma prawo do używania logotypu „Międzynarodowy Program Powszechnej Dwujęzyczności Dwujęzyczne Dzieci/Bilingual Future – Placówka Partnerska”.

Placówka, która aktywnie włącza rodziców w realizację Programu, a więc dzieci bawią się także po angielsku w domu. Z założenia wszystkie dzieci mają kursy domowe, a nauczyciele regularnie motywują rodziców do stwarzania dzieciom codziennie kontekstowego kontaktu z językiem – przynajmniej przez oglądanie bajek Baby Beetles lub Tom and Keri i regularne słuchanie piosenek. W tej placówce realizowany jest także kurs Plus – są pacynki, kąciki językowe i oczywiście angliści, którzy czuwają nad realizacją Programu. Placówka ma prawo do jednego bezpłatnego wsparcia metodycznego – telefon, skype, w miarę możliwości wizyta. W tym ostatnim przypadku placówka winna dokonać zwrotu kosztów dojazdu metodyka.

Ponadto od Placówki Patronackiej oczekujemy gotowości do dzielenia się swymi doświadczeniami w formie np. zajęć pokazowych dla tworzonej sieci liderów i koordynatorów. Do korzyści, które otrzyma w zamian należą: możliwość zarabiania na szkoleniach metodycznych, możliwość uzyskania znacznych rabatów na produkty i prawo pierwszeństwa do wprowadzania najnowszych rozwiązań. Placówka ma prawo do używania logotypów „Międzynarodowy Program Powszechnej Dwujęzyczności Dwujęzyczne Dzieci/Bilingual Future – Placówka Patronacka”, które są przydzielane po ocenie przysłanego sprawozdania multimedialnego, obejmującego okres co najmniej 6 miesięcy działań zgodnych z powyższymi wytycznymi.

Najwyższy poziom uczestnictwa w Programie. Aby stać się Placówką Ekspercką, Placówka Patronacka ma co najmniej przez rok realizować inspirowany materiałami multimedialnymi naszego Programu własny program, w którym dzieci są codziennie przez minimum 2 godz. poddawane pełnej immersji językowej. Naszym wspólnym celem jest w tym przypadku osiągnięcie przez dzieci możliwie najwyższego stopnia kompetencji językowej w obu językach (angielskim i lokalnym). Oprócz obowiązków i korzyści, które ma Placówka Patronacka, Ekspercka dodatkowo współpracuje z twórcami Programu nad jego rozwojem; jest także miejscem, w którym będą testowane najnowsze rozwiązania przed ich powszechnym wdrożeniem oraz mogą być tworzone nowe materiały Programu. Nadanie tytułu odbywa się na podstawie opinii z wizytacji koordynatora krajowego lub regionalnego Programu.

Oprócz placówek możliwe są także Gminy i Grupy Partnerskie, Patronackie i Eksperckie, działające na podobnych zasadach, tylko odpowiednio na większą – w przypadku gmin – lub mniejszą – w przypadku grup – skalę.

Placówki uczestniczące w Programie

Znajdź Placówkę Patronacką na mapie lub w niniejszym wykazie.

Jak przystąpić do Programu

Jednostki samorządu terytorialnego, placówki i szkoły językowe

Zapraszamy do kontaktu z Koordynatorami, którzy pomogą sprawnie i kompleksowo wdrożyć system w Państwa regionach:

 

Karolina Moczydłowska
tel. (+48) 517 264 785,
e-mail: k.moczydlowska@bf.team
(woj. zachodniopomorskie, wielkopolskie)

 

Mateusz Kaliński
tel. (+48) 502 102 679,
e-mail: m.kalinski@bf.team
(woj. warmińsko-mazurskie, mazowieckie)

 

Marta Galińska-Mądry
tel. (+48) 511 994 529,
e-mail: m.galinska-madry@bf.team
(woj. lubelskie, świętokrzyskie, podlaskie)

 

Małgorzata Wyrębowska
tel. (+48) 515 224 313,
e-mail: m.wyrebowska@bf.team
(woj. śląskie, łódzkie)

 

Mikołaj Janiak
tel. (+48) 517 491 825,
e-mail: m.janiak@bf.team
(woj. opolskie, dolnośląskie, lubuskie)

 

Paweł Poterucha
tel. (+48) 517 562 011,
e-mail: p.poterucha@bf.team
(woj. podkarpackie, małopolskie)

 

Mateusz Sobieralski
tel. (+48) 512 075 837,
e-mail: m.sobieralski@bf.team
(woj. pomorskie, kujawsko-pomorskie)

 

INFOLINIA
22 290 44 33

 

POCZTA ELEKTRONICZNA
info@bf.team

 

SKLEP PATRONACKI
https://sklep.yellowhouseenglish.com/

 

ZOBACZ MATERIAŁY wg. KATEGORII

 

Dla nauczyciela: https://sklep.yellowhouseenglish.com/pages/zestawy-kursu-dla-nauczyciela
Do domu: https://sklep.yellowhouseenglish.com/pages/zestawy-kursu-do-domu

 

LINKI DO MATERIAŁÓW DEMONSTRACYJNYCH
https://dwujezycznedzieci.pl/demo

Angliści

Zostań koordynatorem Programu! Skontaktuj się z nami dzwoniąc na infolinię 222 90 44 33 lub wysyłając e-mail na adres info@dwujezycznedzieci.pl

Więcej informacji znajdziesz pod adresem http://bilingualfuture.com/academy/.

Napisz do nas i dowiedz się jak rozwinąć własną działalność szkoleniowo–doradczą lub szkołę językową dla dzieci.

RODZICE

Najkorzystniej jest dla rodziców przystąpić do programu poprzez placówkę, tzn. wspólnie z innymi rodzicami i w porozumieniu z dyrekcją. Wówczas pakiety do domu dostępne są wraz z gratisową przesyłką i co jest najistotniejsze – rodzice zyskują też dla dzieci dodatkowe, codzienne zajęcia z angielskiego nie ponosząc żadnych dodatkowych kosztów. Ponadto placówka może otrzymać przeznaczone dla niej materiały gratis! (szczegóły oferty u koordynatora) Kliknij na zakładkę „Uniwersalny kurs”, aby poznać wszystkie zalety i warianty tej formy uczestnictwa w Programie „Dwujęzyczne Dzieci”.

Inną opcją, którą zalecamy tylko w wypadku braku możliwości wdrożenia programu w placówce, jest indywidualny zakup pakietów w partnerskim sklepie internetowym i samodzielne wsparcie dla dziecka poprzez udostępnianie multimedialnych treści i inne zalecane przez program formy zabaw edukacyjnych w domu (przejdź do sklepu).

 • Płyty DVD z historyjkami
 • Płyty CD z piosenkami
 • Książeczki z obrazkami i wskazówkami dla rodziców
 • Książeczka do kolorowania
 • Plakat do pokoju dziecka
 • Karta kontaktu z językiem w domu

Baby Beetles – materiały do domu
Każde dziecko może stać się dwujęzyczne, jeśli tylko wystarczająco często słyszy oba języki i używa ich od najmłodszych lat. Rodzice nie muszą sami znać języka. Wystarczy, jeśli udzielą dziecku zachęty i wsparcia oraz nacisną guzik „Play”. Zestaw domowy Baby Beetles jest integralną częścią Uniwersalnego kursu dla żłobków i przedszkoli na poziomie początkowym. Zawiera płyty DVD i CD, dzięki którym dzieci mogą oglądać animacje, słuchać piosenek i uczyć się języka podczas codziennej zabawy w domu z udziałem wesołych, barwnych postaci z filmu. Dodana do zestawu książeczka do kolorowania z postaciami żuczków Baby Beetles pomoże dzieciom zapamiętać angielskie słowa i zwroty używane przez bohaterów filmu.

 • Płyty DVD z historyjkami
 • Płyta CD z piosenkami
 • Książka z obrazkami i wskazówkami dla rodziców
 • Plakat do pokoju dziecka
 • Karta kontaktu z językiem w domu
 • Przewodnik dla rodziców

Tom and Keri – materiały do domu
(poziom A)

Ten zestaw pozwala na kontakt dziecka z językiem w domu. Dla osiągnięcia dwujęzyczności ten dodatkowy czas oddziaływania bodźców językowych jest niezbędny. Wykorzystanie zestawu przyczyni się także do lepszych wyników pracy w przedszkolu, ponieważ dziecko przyjdzie na lekcje już zaznajomione z podstawowym materiałem językowym i gotowe do udziału w grach i zabawach powiązanych z poznanymi w domu filmowymi historyjkami. Wcześniejszy kontakt z tym materiałem w domu ośmieli Twoje dziecko i przyczyni się do sukcesów w przedszkolu.

 • Płyty DVD z historyjkami
 • Płyta CD z piosenkami
 • Książka z obrazkami i wskazówkami dla rodziców
 • Plakat do pokoju dziecka
 • Karta kontaktu z językiem w domu
 • Przewodnik dla rodziców

Tom and Keri – materiały do domu
(poziom B)

Wsparcie w domu jest kluczowym elementem nauki języka dla najmłodszych dzieci. W domu dzieci odpoczywają, lecz jednocześnie uczą się spontanicznie cały czas. Zestaw domowy pozwoli im na naukę w domu poprzez zabawę, dostarczając tego typu materiałów, z którymi współczesne dziecko najchętniej spędza wolny czas w domu: filmów animowanych do oglądania, piosenek do słuchania. Bawiąc się zabawkami dziecko mimowolnie powtarza i zapamiętuje zasłyszane angielskie zwroty. Angielski może być na początku „drugim” językiem, lecz wkrótce stanie się dla dziecka drugą naturą – właśnie dzięki tym domowym materiałom, które stanowią absolutną podstawę Uniwersalnego kursu dla przedszkoli.

Aktualności

 • Przekaż 1,5% podatku!

  Przekaż 1,5% podatku!

  Rozlicz PIT za 2022 rok i przekaż 1,5% podatku stowarzyszeniu Dwujęzyczna Polska i wesprzyj naszej statutowe działania. KRS 0000 215 720.

 • Stowarzyszenie Dwujęzyczna Polska wspiera misję Programu Powszechnej Dwujęzyczności

  Stowarzyszenie Dwujęzyczna Polska wspiera misję Programu Powszechnej Dwujęzyczności

  Stowarzyszenie Dwujęzyczna Polska zrzesza osoby skupione wokół wsparcia dwu- i wielojęzycznych dzieci i młodzieży, w tym dzieci powracających z zagranicy.
  Stowarzyszenie wspiera misję Programu Powszechnej Dwujęzyczności, według założeń którego dwujęzyczność to prezent na całe życie, który każde dziecko powinno otrzymać bezwarunkowo.

  https://facebook.com/DwujezycznaPolska

   

 • Nagroda The English-Speaking Union!

  Nagroda The English-Speaking Union!

  II nagroda The English-Speaking Union dla autorów Uniwersalnego Kursu dla Żłobków i Przedszkoli za innowacyjność w tworzeniu materiałów do nauki języka angielskiego dla dzieci!

  „To nadzwyczaj miłe znaleźć się w gronie finalistów wraz z największymi globalnymi organizacjami uczącymi od niepamiętnych czasów angielskiego jak Pearson, Oxford University Press czy Macmillan. Jeszcze milej usłyszeć o tym, że w dziedzinie innowacji w nauczaniu dzieci ma się nad nimi przewagę. Każdy kto zna „Uniwersalny Kurs dla Żłobków i Przedszkoli”, czyli anglojęzyczne światy przygód Baby Beetles i Tom and Keri będzie dobrze wiedział na czym ta przewaga polega” – Waldemar Miksa – koordynator Programu Dwujęzyczne Dzieci.

  ➡️ Poznaj system: http://bilingualfuture.com/system/
  ➡️ Więcej o Programie: http://bilingualfuture.com/pl/
  ➡️ Wypróbuj demo: http://demo.bilingualfuture.com/
  ➡️ Zobacz więcej: https://www.youtube.com/DwujezyczneDzieci
  ➡️ Odwiedź sklep: https://sklep.yellowhouseenglish.com/

  Masz pytania? Skontaktuj się z nami:
  ☎️: +48 22 290 44 33
  📧 info@dwujezycznedzieci.pl

 • Dwujęzyczność rozwija umysł

  „Dwujęzyczność rozwija umysł” – czyli o Programie Powszechnej Dwujęzyczności w Zgierzu. Kliknij tutaj, aby przeczytać artykuł.

 • Powszechna dwujęzyczność – nasza wspólna przyłość?

  W dniu 9.01.2018 odbyła się KONFERENCJA NAUKOWO-METODYCZNA POWSZECHNA DWUJĘZYCZNOŚĆ—NASZA WSPÓLNA PRZYSZŁOŚĆ?

  Kliknij, aby obejrzeć relację z konferencji. Przejście do odpowiednich wystąpień po kliknięciu odpowiednich linków w opisie.

 • DWUJĘZYCZNE DZIECI W BYCZYNIE – TVP 3 Opole

  Zobacz materiał z Publicznego Przedszkole w Byczynie – fragment Kuriera Opolskiego (TVP3 Opole) https://youtu.be/OrwvjdpdOTw

 • DZIECI Z OPOLSZCZYZNY W PROGRAMIE POWSZECHNEJ DWUJĘZYCZNOŚCI

  1700 pakietów do nauki języka angielskiego trafiło do dzieci z całej Opolszczyzny. Pierwsze boxy edukacyjne marszałek Andrzej Buła wręczył przedszkolakom z Przedszkola publicznego nr 20 w Opolu.
  Zobacz: https://youtu.be/Nvk1wYcUER8
  Więcej na: http://www.opolskie.pl/2017/09/dzieci..

 • PREZENT NA CAŁE ŻYCIE – W NAMYSŁOWIE

  Najważniejsze jest to, żeby dwujęzyczności – podobnie jak domu – nie budować od komina, tylko od fundamentów, od urodzenia dzieci i uświadamiania rodziców czym jest wychowanie w dwujęzyczności w odróżnieniu od nauki języka obcego.
  Zobacz: https://youtu.be/-Y9orRBLQf8

 • SCHYŁEK ERY OBCOŚCI

  To ważny artykuł, który ukazał się w czasopiśmie Refleksje.

  Oprócz szeregu niezwykle istotnych informacji dotyczących idei wychowania w dwujęzyczności jest tam również krótka relacja z konferencji IATEFL (2016) w Birmingham, która była światową premierą Programu.
  Przeczytaj: https://goo.gl/chdmr7

 • Rozmowy w Polsat News 2 – Nauka języków dla najmłodszych

  Czy warto uczyć się języków obcych już w przedszkolu? Goście: Rafał Uzar, filolog, SWPS i Waldemar Miksa, Ogólnopolski Koordynator Programu „Dwujęzyczne Dzieci”.

  Obejrzyj materiał: tutaj


Więcej newsów »
Główni partnerzy i patroni